Co je „Whistleblowing“ neboli „Ochrana oznamovatelů“

Whistleblowingem se rozumí termín, který se používá pro jednání, kdy jednotlivec neboli oznamovatel upozorní svého zaměstnavatele na protiprávní či nekalé jednání. Tohoto jednání se mohla dopustit osoba na pracovišti (zaměstnanec) nebo jiná osoba v souvislosti s výkonem činnosti pro zaměstnavatele.

Podle zákona o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb. („zákon“), je společnost Stenbus s.r.o. IČ: 26436540, sídlem Bystrá 761, Praha 9, 19300 povinna od 15.1.2024 zavést vnitřní oznamovací systém pro oznámení protiprávního jednání.

Whistleblowing má pro naši společnost zásadní význam, jelikož nám pomůže odhalit nepoctivé jednání či podezření na něj. Tím chrání naše hodnoty a přispívá k větší transparentnosti, zodpovědnosti a etice ve firemním prostředí. Pomocí whistleblowingu mohou být odhaleny a řešeny problémy i nevhodná jednání, a tím získává naše organizace příležitost vyřešit všechna odhalená rizika. Zároveň tento systém poskytuje anonymitu oznamovatele a zamezuje případným odvetným opatřením.

Jak podat whistleblowing oznámení

Společnost pověřila v souladu s § 8 odst. 2 Zákona vedením vnitřního oznamovacího systému Markéta Jirásková, na adrese Bystrá 761, Praha 9,
19300 (tzv. pověřená osoba).

Prostřednictvím oznamovacího whistleblowing systému můžete podat oznámení v případě, že jste osoba vykonávající závislou činnost v základním pracovněprávním vztahu pro společnost Stenbus s.r.o.

Možnosti podání oznámení

Pokud ve společnosti došlo k protiprávnímu jednání nebo máte informace o tom, že by k němu mohlo dojít, podejte, prosím, oznámení v českém jazyce jedním z následujících způsobů:

Oznámení je možné podat elektronicky prostřednictvím e-mailu:

jiraskova.stenbus@seznam.cz

Oznámení je možné podat písemně prostřednictvím pošty na adresu „pověřené osoby“:

Jirásek Stanislav

Bystrá 761, Praha 9
19300

Pro správné doručení zásilky je nutné ji označit nápisem „Pouze do rukou příslušné osoby“, „Whistleblowing oznámení“ či podobně.

Oznámení je možné podat písemně vhozením oznámení do schránky označenou názvem whistleblowing. Schránka je umístěna v přízemí administrativní budovy v hale hlavního vchodu mimo dosah kamerového systému.

Umístění schránky v provozovně :

Plazy 63,
293 01 Mladá Boleslav

Na základě telefonické či písemné domluvy (žádosti) je možné podat oznámení osobně na adrese pověřené osoby Jirásek Stanislav, Bystrá 761, Praha 9,
19300. Podat oznámení Vám musí být umožněno do 14 dnů ode dne, kdy o osobní podání oznámení požádáte příslušnou osobu.

Příslušná osoba pro „Whistleblowing“:

Jirásková Markéta

jiraskova.stenbus@seznam.cz

mobil: +420 734 244 643

Pro správné podání oznámení uveďte své JMÉNO, PŘÍJMENÍ, DATUM NAROZENÍ nebo identifikační údaje k ověření totožnosti. V případě nedodržení těchto bodů Vám nebude možné poskytnout ochranu před odvetným opatřením.

Společnost Stenbus s.r.o. také upozorňuje, že v případě, že osoba záměrně oznámí nepravdivé protiprávní jednání naplňuje znaky přestupku, za který hrozí pokuta až 50 000 Kč. Této osobě nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními, pokud vědomě učinila nepravdivé oznámení.